Poroizol - to ... Co poroizol?

poroizolstroitelny materiál ve formě porézních elastických vleků (vyrobené ze směsi asfaltu a gumy), pro utěsnění spár panel z vnějších stěn budov. * .. POROIZOLPOROIZOL, stavební materiál ve formě porézního pružného kabelu (vyrobené ze směsi asfaltu a gumy), pro utěsnění spár desek vnějších stěn budov

Collegiate Dictionary, 2009

<- 1 ->