Biografický slovník

Potapov Vasiliy Nikiforovich

Potapov Vasilije Nikiforovich - je to ... Co Potapov Vasiliy Nikiforovich?
Potapov (Vasily Nikiforovich, 1836 - 1890) - duchovní spisovatel, profesor na moskevské teologické akademii na katedře filozofie; syn proroka Moskvy; absolvoval kurz Moskevské teologické akademie. Jeho hlavní práce: „Kniha Daniel“ (diplomová práce, 1868, 2. vydání 1871); „na interakci věcí“ (publikované souběžně v „ruské Messenger“ a „Tvorba k pracem Otců“, 1879); „Dost ať už pro filozofii metody přírodních věd "(1864). Jeho práce na meteorologii zůstala nepublikovaná. Upravil vydání rukopisu "Výtvory svatých otců církve", počínaje r. 1879, N. B-v.

Biografický slovník. 2000.