Biografický slovník

Potebnya Alexander

Potebnya Alexander - to je ... Co Potebnya Alexander?
Potebnya (Alexander) - profesor Tomsk Institute of Technology, se narodil v roce 1868, syn Alexandra Potebnja (viz XXIV ,. 727). Vystudoval kurzu na Fakultě matematiky na Charkov univerzitě v roce 1892. V roce 1900, po obhajobě projektu, obdržel titul inženýra a byl poslán do zahraničí, aby se připravit na obsazení katedry elektrotechniky na Tomsk Institute of Technology, co je a zabírá 1902 Vytištěno "pro změnu rychlosti vícefázových asinhronichnyh motory" ( "elektřina", 1902) a "na otázku paralelního provozu alternátorů" ( "Bulletin of Tomsk Institute of Technology", 1904).

Biografický slovník. 2000.