Biografický slovník

Powai-Shveykovskie

Powai-Shveykovskie - to je ... Co je kácení-Shveykovskie?
Powai-Shveykovskie - šlechtický rod, polského původu, který nabyl Ruské občanství po dobytí Smolenska (1655). Vladimir P. -Shveykovsky (zemřel v roce 1690), jeho bratr Denis (zemřel v roce 1694) a syn Theodore měl obsluhy a generálů Smolensk šlechty. Yakov Ivanovič P. -Shveykovsky (1750 - 1807) byl generál pěchoty a účastnil tažení proti Francouzům (1799). Rod P. -Shveykovskih součástí VI a části II genealogických knih provincií, ve Smolensku, Tveru a Pskov (Armorial, X, 24).

Biografický slovník. 2000.