Biografický slovník

Powai-Shveykovsky Ivan Semenovich

Powai-Shveykovsky Ivan S. - A ... Co je Powai-Shveykovsky Ivan Semenovich?
Powai-Shveykovsky (Ivan Semenovich) - Decembrist; sloužil jako plukovník v Saratovském pěším pluku, byl členem "jižní společnosti"; shledán vinným „z účasti na záměru zbavit svobody císaře v Bobruisk, v poznání úmyslem zabít cara, k účasti na záměru vytvořit vzpouru a šíření tajné společnosti“, byl odsouzen k trestu smrti, který je nahrazen nucených prací v Nerchinsk dolech; přeložen v roce 1840 ve městě Kurgan, zemřel v roce 1845, ve věku 56 let.

Biografický slovník. 2000.