Pozdeev je ... Co jsou Pozdeevové?
Pozdeevs - vznešená rodina, pocházející z počátku šestnáctého století. Clerk Marc Martemyanovich Pozdeev podepsal dopis o volby do trůnu Michaila Romanov (1613), šel do Anglie (1616), byl úředník na guvernéra v Astrachaň; kvůli zneužívání, která způsobila hádku s krymským chánem, byla vystavena carskému hanbě s odstraněním statků a statků; Později byl opět diakonem moskevského soudu a rozkazy loupeží. Bogdan Pozdeev byl za vlády cara Michaela, jana loupeže a tištěných rozkazů. V 17. století mnoho poseje sloužilo jako stooges a advokáti. Plukovník Osip Aleksejevič Pozdeev (zemřel v roce 1811) byl slavný mason. Tento druh Pozdeev provedeny VI genealogie knihy provincii Moskva, zastavovat se v druhé polovině tohoto století a jeho jméno bylo dáno Shubin (Armorial, VI, 52). Jiný druh Pozdejevů, pocházející z počátku 17. století, je součástí VI. Části genealogické knihy provincie Pskov. Don Cossackova rodina Pozdeevů pochází z počátku 18. století, kdy jeho členové byli již vojenští seržanti. VR

Biografický slovník. 2000.