Biografický slovník

Poznyakov Georgy

Poznyakov Georgy - to ... Co Poznyakov Georgy?
Poznyakov (Georgy Alexandrovich) je statistik. Narodil se v roce 1849; absolvoval kurz na přírodním oddělení Moskevské univerzity. Od roku 1896 řídí statistické oddělení moskevské vlády. V roce 1902 zorganizoval sčítání lidu Moskvy. Z četných prací provedených na základě statistických úřadů jménem Poznyakova, obzvláště prominentní - „Úmrtnost v Moskvě 1872 - 1889 let“ (Moskva, 1891); které se zde berou v úvahu, kromě obecných, přesto "korigovaných" a "podmíněných" úmrtností (vypočtených s úpravou pro věkové složení populace). Poznyakov rovněž hodnocení pro shromažďování informací o mrtvých na 1892, 1893 a 1894 let pro vyhlášení „Moskva pekárně v roce 1895“. A. F-tov.

Biografický slovník. 2000.