Biografický slovník

Press Alexey

Press Alexej Alexandrovič - je ... Co je Press Alexey?
Press (Alexey) - Procesní inženýr a spisovatel technických a hygienických problémů. Narodil se v roce 1857; Vystudoval průběhu Petrohradu Institute of Technology v roce 1879. Tisková Zveřejnění: „Ochrana života a zdraví dělníků v továrnách“ (1891, 1892, 1894), „Směrnice pro boj proti ohni“ (1893, oceněný na první výstavě v ohni Petrohrad), "Umělé sušení stromů" (druhé vydání, 1895). V knize "Obchod a průmysl v Rusku", zveřejněné ministerstvem financí pro výstavu v Chicagu, Press uvedl článek "Zpracování dřeva". V roce 1896 byla Ministerstvem zemědělství a státního majetku pověřena vydáváním tisku knihu ("řemesla") na zpracování dřeva. Od roku 1893 je pan. Press hlavním zaměstnancem časopisu "Přehled o pojišťovnictví".

Biografický slovník. 2000.