Dvojí - это ... Co je Dvoňa?
Dovojna je litovská šlechtická rodina, erb Sheliga. Jeho předchůdce podepsal v roce 1401 spolu s dalšími litovskými šlechticemi dohodu o zachování loajality vůči polskému králi. Stanislav Dovoin, vůdce Polotsk, byl velvyslanec (1542 - 1554) v Moskvě. Rod Dovojuna je zařazen do vI části genealogické knihy provincie Vilnius.

Biografický slovník. 2000.