Ceny jsou ... Jaké jsou Ceniny?
Tsenins jsou dvě vznešené rodiny, pocházející z první poloviny osmnáctého století; jeden z nich je zaznamenán v části VI rodu. knihy z provincie Ryazan. Existují dva druhy C., pozdějšího původu. B. R-in.

Biografický slovník. 2000.