Biografický slovník

Prilezhaev Vasiliy

Prilezhaev Vasiliy - to je ... Co je Prilezhaev Vasilij Alexandrovič?
Prilezhaev (Vasilij Alexandrovič, 1832-1887) - archpriest, Master of Theology, absolvent petrohradské teologické akademie; byl knězem v ruské kostele v Nice, pak v Paříži. V Pařížském časopisu "l'Union Chretienne" vlastní řadu článků. Šéf mezi nimi: "Coup d'oeil sur les kánony de l'Eglise grecque et sur ceix de l'Eglise latine" (1859 - 1860, № 19-22), „De l'union de l'eglise de Constantinople et de l'Eglise Romanaie au treizieme siecle "(1860 - 1861, № 18 - 45)," Du culte de l'Eglise Russe "(1861-1862, № 51 až 52, 1862, № 2)," Etudes sur le concile de Florencie "(1862 - 1863, č. 18 - 34). Viz "Církevní bulletin", 1887, č. 38 a 43.

Biografický slovník. 2000.