Biografický slovník

Prokopovich Andrew S.

Prokopovich Andrey Semenovich - je to ... Co Prokopovich Andrey Semenovich?
Prokopovich (Andrew S., zemřel v roce 1826) - spisovatel, absolvent, a později rektorem Charkov Collegium, arcikněz Díla ním. „slova na otázku na dovolenou“ (Moskva, 1809), „Myšlenky na čtení apoštola Pavla k Tesalonickým“ (Petrohrad, 1819), „Galatským“ (1820), „Koloským“ (1820 ) a "Efezským" (1826), "kalendář Charkov" (Charkov, 1809), "lexikon Eccles Scriptorum nec non haerethicorum." (tamtéž, 1813 -. 1818), "Latina chrestomathia pro discentibus poesin" (tamtéž, 1810). , "Latinia chrestomathia pro . Discenitibus rhetoricam „(tamtéž, 1811).

Biografický slovník 2000

. <- 1 ->