Biografický slovník

Prokoshev Pavel

Prokoshev Pavel - a ... Co je Prokoshev Pavel?
Prokoshev (Pavel Alexandrovič, se narodil v roce 1868) - spisovatel, Tomsk Univerzitní profesor katedry církevního práva, vzdělávání v hlavních prací Kazan Teologické akademie. „kanonické spisy John, biskup Smolensk“ (Kazan, 1895 Diplomová práce), „církevní soudního řízení v období ekumenických rad (accusatio) a dopad na něj z římsko-byzantského procesního práva“ (tamtéž, 1900) „Priskillian a priskillianisty“ (ib., 1900).

Životopis 2000.