šTěrbinová - to ... Co štěrbina?
Prozorov - šlechtický rod, erb či Prozoru Prozorovsky, neprávem považuje za pocházející z knížat a Prozorov vzestupně na počátku 17. století. Joseph Prozor (zemřel 1787) byl válečník Vitebsk, jeho syn Charles (který zemřel v roce 1833) - značí velkou litevskou a litevské maršála tribunál. Mauritius E. Prozoru, autor několika brožur na diplomatické straně, nyní generální konzul ve Vevey a Ženevy. Rod rodu Prozorov byl představen v šesté části rodokmenu knihy provincie Kovno. VR

Biografický slovník. 2000.