Biografický slovník

Prozorovsky Alexander

Prozorovský Alexander Alexandrovich je ... Co je Prozorovský Alexander Alexandrovich?
Prozorovsky (Prince Alexander) - Polní maršál General (1732-1809); byl vychován v zemském kadetovém sboru; Během sedmileté války byl několikrát zraněn; poprvé pod Catherine se válka s Tureckem účastnila dobytí Krymu princ Dolgoruky. Když se po skončení míru Crimeové vzbouřili proti ruskému Chan Šagin-Girajovi, Prozorovský rozptýlil povstalce a obnovil mír v zemi. Od roku 1780 řídil Orel-Kursk vicegerency; v roce 1790 byl jmenován velitelem v Moskvě a senátorem. Císař Pavel svěřil Prozorovskému za vedení Smolensk divize, ale již v roce 1797 odstoupil s odstraněním svého sídla v obci. V roce 1808 byl Prozorovský jmenován vrchním velitelem armády, který jednal proti Turkům. Zatímco roky a onemocnění se naplnil, požádal si Prozorovský, aby se stal Kutuzovovými pomocníky. Brazílie (1809), který byl vzat útokem Prozorov, nebyl úspěšný a stálo nás až 3 tisíce lidí. O dva měsíce později se Prozorovský rozhodl překročit Dunaj a zajal Isakachi, Tulcea a Babadag, ale brzy poté zemřel ve svém táboře u Machina.

Biografický slovník. 2000.