Biografický slovník

Prudence Nikolai

Prudence Nikolai - A ... Co je opatrnost Nikolai?
Prudence, Nikolai (1836 - 1907), duchovní spisovatel, mistrem Petrohradu teologické akademie, poté byl Protopresbyter Moscow Dormition Cathedral jeho hlavní díla :. "rozhodnutí apoštolů" ( "ortodoxní Observer", 1862 Diplomová práce), "Patristická antologie" (2nd edition, Moskva, 1884 a 1895), "The obhájci z počátku křesťanské církve" ( "víry a církve", 1899), "O otázce oživení ortodoxní ruské farnosti" (Moskva, 1904), viz nekrolog Prudence Peninsula v "Church Bulletin" 1908, číslo 5.

Biografický slovník 2000

. <- 1 ->