Biografický slovník

Ramazanov Alexander

Ramazanov Alexander Nikolaevich je ... Co je Ramazanov Alexander Nikolaevich?
Ramazanov (Alexander Nikolayevich) - herec Petrohradských scén. On debutoval v roce 1813, na konci kurzu na Petrohradské divadelní škole. Byl dobrým hereckým komediem, hlavně pro roli služebníků, velmi důležitý v dobách, kdy v ruském divadle byly skvěle módy Moliere, Beaumarchais a Marivo. Později byl ve vaudeville jiný. Zemřel v roce 1828, třicet jedna roku. Um.

Biografický slovník. 2000.