Reflexní - a ... Co je reflexní terapie?

Reflexoterapie [te], a [ti] s; f. [od sl. reflex a řečtina. terapie - léčba] Způsob léčby založený na podráždění nervových zakončení (akupunktura, elektropunkce). Vývoj reflexní terapie. Centrum, Ústav reflexologie. Naučte se metody reflexní terapie. * reflexní (z reflexů a terapie), obecný název terapeutické způsoby a metody založené na stimulaci (mechanické, tepelné, atd) Některé povrchové oblasti těla (tzv biologicky aktivní body), bohatý na nervová zakončení. Zahrnuje akupunktura, Elektroakupunktura a další. * * * REFLEKSOTERAPIYAREFLEKSOTERAPIYA (o reflex ( cm. odraz) a terapie ( cm. terapie)), společný název léčení techniky a metody založené na stimulaci (mechanické, tepelné atd.) určitých oblastí povrchu těla (tzv. biologicky aktivní body), bohaté na nervové zakončení. Zahrnuje akupunktura ( cm. AKUPUNKTURA), Elektroakupunktura a další.

Collegiate Dictionary. 2009.