Encyklopedický slovník

Reprezentativnost

Reprezentativnost je ... Co je reprezentativnost?

Reprezentace (z francouzského représentatif. - demonstrace), v souladu s charakteristikami statistik získaných z výběrového šetření, ukazatele charakterizující celou populaci. Rozpor mezi těmito indikátory je chyba reprezentativnosti, která může být náhodná nebo systematické. * * * REPREZENTATIVNOSTREPREZENTATIVNOST (z francouzského representatif -. Demonstrace), statistika ( viz Statistiky.) - shoda výsledného výběrového šetření (. viz pozorování), ukazatele charakterizující celé populace. Rozpor mezi těmito indikátory je chyba reprezentativnosti, která může být náhodná nebo systematické.

encyklopedický slovník. 2009.