ŽIvice
(Genesis 6:14, Gen 11: 3, Gen 14,10, Exodus 2: 3, Izajáš 34: 9) - Asfalt.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.