Biografický slovník

Rimsky-Korsakov Alexander

Rimsky-Korsakov, Alexander - A ... Co je Rimsky-Korsakov, Alexander?
Rimského-Korsakova (Alexander, 1753 - 1840) - generál pěchoty. Účastnila se druhé turecké války. V roce 1793 byl pod počítáním d'Artois, pak byl dobrovolníkem v rakouské armádě prince Coburg, jedná proti Francii; v roce 1796 se účastnil kampaně Zubov v Persii. V roce 1799 R. velel ve Švýcarsku ruské oddělení, ale selhalo; Massena ho porazila v Curychu. Císař Pavel ho propustil ze služby a odvedl ho do vesnice, ale Alexandr ho opět odvedl do služby. Běžel běloruské provincií, v roce 1805 byl jmenován velitelem sboru, velel rezervní armádu na našich západních hranic v roce 1806 - 1808 byl vojenský guvernér Vilna a velitel vojsk v západních provinciích, v roce 1812 - 30 let litevských opět vládl provincií. V roce 1830 byl jmenován členem Státní rady.

Biografický slovník. 2000.