Rosenbach - to je ... Co je Rosenbach?
Rosenbach - šlechtický rod, pocházející z Revel syndika, později vedoucí starosta, Bernhard Tsurbeha (zemřel v roce 1661), který byl postaven ve švédské šlechtické hodnosti s označením R. Nicholas Ottonovich R. (narozen v roce 1836), Generální náměstek, byl generálním guvernérem Turkestánu (1884 - 89), člen Státu a vojenské rady. Zemřel v roce 1901. Rod R byl zaveden do ušlechtilé matice estonské provincie.

Biografický slovník. 2000.