Encyklopedický slovník

Roy Chowdhury Devi Prasad

Roy Chowdhury Devi Prasad - A ... Co je Roy Chowdhury Devi Prasad?

Roy Chowdhury Devi Prasadindiysky malíř a sochař .; Viz Chowdhury DR * Roy Chowdhury PrasadROY Devi Devi Prasad Chowdhury, indický malíř a sochař .; cm. Chowdhury DR ( cm. Chowdhury Deviprasad ráj)

Collegiate Dictionary. 2009.