Ruské opatření jsou ... Jaké jsou ruská opatření?

Ruské opatření představují oficiální systém opatření a závaží, které fungovaly na území Ruska. Systém společných opatření v ruském státě se v podstatě vyvíjel koncem sedmnáctého století. Po říjnové revoluci byl nahrazen metrickým systémem opatření. * * * RUSKÉ MERRUSSKÉ OPATŘENÍ, oficiální systém opatření a závaží, který fungoval na území Ruska. Systém společných opatření v ruském státě se v podstatě vytvořil až do konce. 17. století. Po říjnové revoluci byla nahrazena metrickým systémem opatření ( viz METRICKÉ SYSTÉMOVÉ OPATŘENÍ).

encyklopedický slovník. 2009.