Biografický slovník

Ruza Dimitri Pavlovich

Ruza Dimitri Pavlovich - A ... Co Ruza Dimitri Pavlovich?
Ruzsky (Dimitry Pavlovich) - se narodil v roce 1869. Získal své vzdělání na matematické fakultě Moskevské univerzity a na mechanickém oddělení v Imperial Moskvě technické škole. V roce 1898 ho poslal Polytechnický institut v Kyjevě do zahraničí, aby se připravil na profesuru a na podzim následujícího roku začal přednášet o aplikované mechaniky. V roce 1901 získal diplomovou práci "Teorie vrtulí" titul adjunct aplikované mechaniky a byl jmenován mimořádným profesorem a v roce 1903 byl ve stejném pracovišti obyčejný. Dva roky (1904 - 05 let) působil jako děkan inženýrského a konstrukčního oddělení. Vedle této práce publikoval "O otázce přizpůsobivosti odstředivých čerpadel" (Bulletin Polytechnické společnosti, 1904).

Biografický slovník. 2000.