Saeid Noori - A ... Co je Said Nouri?

, Said Nuri (1888-1958), předseda vlády Iráku v roce 1930-58 (s přerušení). Probíhal pro-britskou politiku. Jeden z iniciátorů organizace Bagdádského paktu. Zabit během svržení monarchie v červenci 1958. * * * SAID NURISAID Nuri (1888-1958), předseda vlády Iráku v roce 1930-58 (s přestávkami). Provádí reakční probritish politiku. Jeden z iniciátorů organizace Bagdádského paktu. Zabitý během irácké revoluce roku 1958.

encyklopedický slovník. 2009.