Svatyně - to je ... Co je to svatyně?

SACRIFICE -a; cf. Vysoká. 1. Budova nebo prostor pro náboženské obřady (obvykle mezi pohany); chrám. str. bohy. str. Peruna. 2. co. Místo, které vyvolává pocit hluboké úcty a úcty. str. vědy. Muzeum Blok - s. Ruská poezie. * * * svyatilischemesto uctívání v primitivní náboženství - jeskyně, háje, oploceném pozemku, stavebnictví, atd. * * * SVYATILISCHESVYATILISCHE, místo uctívání v primitivní náboženství - .. Cave, háje, oploceném pozemku, výstavba a tak dále.

Encyklopedický slovník. 2009.