Sarcoplasm - to ... Co sarcoplasm?

sarkoplazmatická cytoplasma svalových vláken a buněk; vyplní mezeru mezi myofibrily. Obsahuje struktury, které poskytují excitační impulsy uvnitř vlákna. * * * SARKOPLASMASKOPLASM, cytoplasma svalových vláken a buněk; vyplní mezery mezi myofibrily ( viz MYOFIBRILLA). Obsahuje struktury, které poskytují excitační impulsy uvnitř vlákna.

encyklopedický slovník. 2009.