Sekvence je ... Co je konzistence?

SEKVENCE -i; f. 1. na Serial. Souvislá položka Uspořádejte materiál v určitém pořadí. P. událostí. P. v odůvodnění. P. analýza, důkazy. P. zobrazení. P. v soudech. 2. Mat. Řada prvků jakékoli povahy očíslovaných přirozenými čísly. Nekonečné číselné číslo Mezní hodnota sekvence. Sekvence * * * je jedním ze základních pojmů matematiky. Sekvenční tvořen prvky jakékoli povahy výčtu přirozená čísla 1, 2, ..., n , ..., a zapsat ve tvaru x 1 x 2 , ..., x n , nebo krátce { x n }. * SEQUENCE SEQUENCE, jeden ze základních pojmů matematiky. Sekvenční tvořen prvky jakékoli povahy výčtu přirozená čísla 1, 2, ..., n , ..., a zapsat ve tvaru x 1 x 2 , ..., x n , nebo krátce { x n }.

encyklopedický slovník. 2009.