čTvrtletník je ... Jaký je rank-and-file?

řady hornin talířovitých hub z řádu agarických. Klobouk jde na nohu. Více než 100 druhů. Často tvoří mykorhizy. Mnohé jsou jedlé, některé jsou jedovaté. * * * RADOVKARYADOVKA, rod plísňových hub z řádu agarických. Klobouk jde na nohu. Existuje 100 druhů. Často tvoří mykorhizy. Mnohé jsou jedlé, některé jsou jedovaté.

encyklopedický slovník. 2009.