Služebník je ... Co je sluha?
slug'a - obsluha umělec, která by mohla být otrok (Eccles 2: 7) a bez (4Tsar 5: 6).

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.