Stín smrti je údolí - je to ... Jaký je stín stínu údolí?
smertern t'eni dol'in (Žalm 22: 4) - v originále tento název lze také chápat jako "nejtmavší" nebo "nejtmavší" údolí. Symbolizuje nejtěžší testy v lidském životě. ( viz údolí)

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.