Shemaiah je ... Co je Shemaiah?
Shem'aia (Nehemjáš 11 :. 15) - analogové. Avda, b (v 1Param 9: 14 je jmenován Shemaiah).

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.