Encyklopedický slovník

Kriteria podobnosti

Kritéria podobnosti - to je ... Co je kritéria podobnosti?

číslo podobnost kriteriibezrazmernye skládá z rozměrových fyzikálních parametrů definujících fyzikální jev v úvahu. Rovné zacházení podobné podobnost kritéria (např., Mach čísla, Reynolds čísla, atd) po dobu dvou fyzikálních jevů a systémy - nutné a postačující podmínkou pro jejich fyzikální podobnosti. * Podobnost KRITERIIPODOBIYA Kritéria bezrozměrné číslo, tvoří rozměrových fyzikálních parametrů určujících fyzikální jevy v úvahu. Rovnost podobná kritéria podobnosti (napr., Mach čísla ( cm Machovo číslo), počet Reynolds ( cm Reynolds čísla), atd ....) po dobu dvou fyzikálních jevů a systémů - nezbytnou a dostatečnou podmínkou pro jejich fyzickou podobnost.

encyklopedický slovník. 2009.