Encyklopedický slovník

Henry Calvert Simons

Henry Calvert Simons - to ... Co je Henry Calvert Simons?

Henry Calvert Simons (Simons) (1899-1946), americký ekonom, finanční problémy, odborník, profesor University of Chicago (1939). Jedním ze zakladatelů tzv chicagské školy politické ekonomie, jejíž přívrženci obhajovat pro zachování „čisté hospodářské soutěže“, a je považováno za nežádoucí zásah státu do hospodářského života.

Collegiate Dictionary. 2009.