Encyklopedický slovník

Lesser Kavkaz

Lesser Kavkaz - to je ... Co je Lesser Kavkaz?

Malé systém Kavkazgornaya na Kavkaze, v Gruzii, Arménii a Ázerbájdžánu. Blíží Arménské Vysočiny od severu a severovýchodu. Spojuje s Great Kavkaz Likhi (Surami) rozsah, na západě je oddělena od Colchis nížiny na východě - Kura deprese. Délka je asi 600 km. Výška až 3724 m (město Gyumysh). Na severních svazích se nacházejí širokolisté a (v západní části) jehličnaté lesy. V horní části sjezdovek jsou louky, které projíždějí po jižních svazích k horským stepím. * * * SMALL KAVKAZMALY Kavkaz, horský systém v oblasti jižního Kavkazu, hraničí na severu a severovýchodě arménské Highland. Spojuje se s Caucasus Likhsky (Suram) hr. , na západě je od něj oddělena dno Colchis. , na východě - deprese Kura. Délka cca. 600 km. Výška až 3724 m (město Gyumysh). Na severu. svahy - širokolisté a (v západní části) jehličnaté lesy. V horní části sjezdovek jsou louky, které projíždějí po jižních svazích k horským stepím.

encyklopedický slovník. 2009.