Smyrna je ... Co je Smyrna?
sm'irna (Ex 30 :. 23; Ž 44: 9 .; Př 7 :. 17; Math 2: 11; 15 března: .. 23, John 19: 39. ) - vysoce voňavá pryskyřice z mytlového stromu, který roste v Arábii a v Etiopii. To je také nazýváno myrha. Je nedílnou součástí posvátného světa. Byl jeden z dárků Magi narodil Ježíš (Mt 2 :. 11) symbolizují se předpokládá, že bude uznána v něm pravda Man. ( viz vonné látky)

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.