Snu
snur'ok (3 Královští 7:15, 17, 23, 2Par 4: 2, Efezským 1: 6, Jeremjáš 52:21) - řetězec nebo řetěz ( > 2Par 3: 16). Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.