Sodom je ... Co je to Sodom?
Sod'om - hlavní ze čtyř měst (Dt 29: 23) V Siddim údolí, které jsou postiženy soudem Bohu za veliké bezbožnosti, a hřích jejich zvláštní obyvatel (Genesis 13: 13, Genesis 19: 13, 24-25). Teď všichni spočívají na dně Mrtvého moře a jejich zkouška je varováním pro bezbožníky. Pátým městem ve stejném údolí je Sigor (Genesis 14: 2), Hospodin ušetřil kvůli Lotovi (Genesis 19: 21-23). ( viz Adma, Gomora, Seboim, Segor, Siddim)

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.