Encyklopedický slovník

Solární dalekohled

Sluneční dalekohled je ... Co je sluneční dalekohled?

sluneční dalekohled pro sluneční pozorování. Obvykle se skládá z holostatu nebo heliostatu a pevného optického systému, který dává obraz velkého měřítka slunce. * * * SOLAR TELESCOSOLINE TELESCOPE, astronomický nástroj pro pozorování Slunce. Obvykle se skládá z holostatu nebo heliostatu a optického systému poskytujícího obraz velkého slunce.

encyklopedický slovník. 2009.