Hostitel je ... Co je hostitel?
(od shromažďovat - shromažďovat) - shromažďování, shromáždění, dav, množství (Gen 50: 9, Žalm 81: 1).

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.