Sonam je ... Co je Sonam?
Son'am (1 Samuel 28: .. 4; 4Tsar 4: 8) (Sunamitská cm.) - město v dědictví Izacharova severně Jizreelskou (v Joshua 19: 18 s názvem Sunem, současný název - Sulem ). Avissaga a, možnost. , Sulamit (Song 7: 1) pocházeli z tohoto města. ( viz Shunamite)

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.