Shunammite je ... Co je Shunammite?
Sonamit'yanka (4Tsar 4 :. 12) - bohaté ženu Sonam, který dal přístřeší proroka Elizeovi.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.