Encyklopedický slovník

Zvukový výstup

Zvukový výstup - to je ... Co je to akustický výkon?

zvukaenergiya síla nesená zvukovou vlnou přes danou plochu za jednotku času. Průměrná hodnota akustického výkonu na jednotku plochy se nazývá intenzita zvuku. * POWER ZVUKAMOSCHNOST zvuk, energie nesená zvukové vlny v průběhu daného povrchu za jednotku času. Průměrná hodnota zvuku na jednotku plochy se nazývá intenzita zvuku ( viz INTELIGENCE ZVUKU).

encyklopedický slovník. 2009.