Sowav je ... Co je Sowav?
Sov ‚aB (snížené) (2 Sam 5: .. 14; 1Pa 14: 4) - jeden ze synů Davidových, narozený v Jeruzalémě (v 1Ch 3: 5 Sobab jmenován.).

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.