Sohtohai je ... Co je Sowohai?
Sovoh'ay (2 Sam 21: .. 18; 20 1CH. : 4; 1 Chron. 27: 11) - Mebunnay.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.