Biografický slovník

Surt Trofim Romanovich

Surt Trofim Romanovich - je to ... Co Surt Trofim Romanovich?
Surt (Trofim Romanovich) - fin a obchodník předák, kompilátor kroniky, který si vybral z různých kronik a doplněn z jiných zdrojů; Vystudoval ní v roce 1693 to Trubnitsky písaře a jeho potomci pokračovali „kronika“ až 1832 dále přidávat se k tomu v období od roku 1841 do roku 1864 byla napsána někým v ruštině. St "Zpráva císařské veřejné knihovny pro rok 1872" (Petrohrad, 1873).

Biografický slovník. 2000.