Sveneld - to ... Co Sveneld?
Sveneld - guvernér desátého století, který sloužil tři Kyjevské knížata - Rurik, Igor, Svyatoslav Igorevich a Yaropolk Svjatoslavovich. Když nečinnost a nesmělý Igor Sveneld hrál významnou roli, nahrazovat princi ve všech vojenských zařízeních a mimo jiné sběr hold. Vedl dlouhou válku s uglichanami, skončil jejich úplné podrobení. Sveneld byl velmi bohatý; jeho družstvo nevědělo žádnou chybu. Podle kronikáře, princ Igor vigilantes obvinil, že Sveneldova družstvo „oblečený a ozbrojený,“ a jdou „nahý a beze zbraně.“ Tyto výtky povzbuzeni k následování Igor Drevlyane hold do země, kde byl zabit. Když Svyatoslav Sveneld účastnil tažení proti Bulharů a Řeků. Po smrti Svyatoslav z Kyjeva Grand Buffet vzal svého nejstaršího syna Jaropolk ve kterém Sveneld se stal blízkým přítelem. Na popud Sveneld Jaropolk pochodoval proti jeho bratru Oleg Drevlyansky který Sveneld pomstil vraždu svého syna Sveneldova, Lute. Sveneld se v kronikách ještě nezmínil.

Biografický slovník. 2000.