Svyatogor - to ... Co Svjatogor?

Svyatogorimya hrdiny ruských eposů, hrdinové vlastnit nadpřirozené schopnosti, nenachází se však hoden jejích cílů ( „Svyatogor snaží rakev "). * * * SVYATOGORSVYATOGOR, jméno ruského epické hrdiny, hrdina, držení nadpřirozené schopnosti.

encyklopedický slovník. 2009.