Advokát - se ... Co je to právník?

přísahal poverennyyv Rusko v 1864-1917 právník ve státní službě u okresního soudu nebo Soudnímu dvoru. Všichni přísahní obhájci byli sjednoceni ve zvláštní třídě. * * * JURY POVERENNYYPRISYAZHNY právníci v Rusku 1864-1917 právník ve veřejné službě u okresního soudu nebo u Soudního dvora.

encyklopedický slovník. 2009.